وایا اسپرت | هر آنچه برای ورزش و تندرستی لازم است
  8 مورد12
بند تی آر ایکس
وایا اســـپرتتی آر ایکستناسب اندام/ تی آر ایکس📉 تقویت تعادل و عضلات تثبیت کننده📋 تی آر ایکس TRX
بتل روپ تیتان فیتنس طول ۱۵ قطر ۵
وایا اســـپرتتیتان فیتنستناسب اندام/ بتل روپ🔖 Titan Fitness Battle Rope📋 بتل روپ Titan طول ۱۵ m قطر ۵ cm
کتل بل تی آر ایکس ۸ Kg
وایا اســـپرتتی آر ایکستناسب اندام/ کتل بل🔖 TRX Rubber Coated Kettlebell📋 کتل بل TRX روکش دار وزن ۸ kg
بوسوبال پرو نکس جن قطر ۶۵
وایا اســـپرتبوسوتناسب اندام/ بوسوبال🔖 Pro NexGen📋 بوسوبال Pro NexGen قطر ۶۵ cm
تی آر ایکس پرو سیستم ۴
وایا اســـپرتتی آر ایکستناسب اندام/ تی آر ایکس🔖 TRX Pro 4📋 تی آر ایکس Pro4 System
فوردی پرو بانجی ترینر
وایا اســـپرتفوردی پروتناسب اندام/ فوردی پرو🔖 4D Pro Bungee Trainer📋 فوردی پرو Bungee Trainer
  8 مورد12