وایا اسپرت | هر آنچه برای ورزش و تندرستی لازم است
تعداد بازديد: 75 بار

بادی پامپ، معجزه چربی سوزی

نویسنده: محمد علی پیرانیویراستار: مهرداد غفاری
معرفی مختصری از بادی پامپ

بادی پامپ، شکل جدیدی از تمرینات قدرتی و استقامتی که به دلیل همراهی موسیقی در این رشته جذابیت قابل قبولی را در بین اهالی ورزش کسب نموه است.

بادی پامپ
معرفی مختصری از بادی پامپ

بادی پامپ گونه ای از تمرینات استقامتی است که با تکرار های زیاد استفاده می شود و بیشتر تارهای عضلانی نوع ۱ (کند انقباض)، که از نوع تارهای عضلانی با قطر کمتر و در حین تمرینات استقامتی استفاده می شوند، بکار می گیرد که باعث افزایش بافت عضلات نوع ۱ و کاهش در میزان چربی کلی بدن می شود.

میزان افزایش قدرت عضلات درگیر و چربی سوزی، بین شرکت کنندگان در این کلاس ها متفاوت است.

افزایش قدرت در بادی پامپ

افزایش قدرت در هفته های اول تمرینات بادی پامپ از طریق بهبود اثر مسیر عصبی – عضلانی اتفاق می افتد. بنابراین افزایش سریع قدرت اولیه و سپس تثبیت آن با انجام مداوم تمرینات، می تواند نتیجه برنامه های تمرینی افراد در کلاس های بادی پامپ باشد.

بادی پامپ
میزان پیشرفت در بادی پامپ

میزان پیشرفت بطور مستقیم و جدی بستگی به سطح آمادگی جسمانی اولیه افراد دارد. به اینکه هر چند وقت یک بار تمرین می کنند و به چه میزان در حین یک کلاس سخت تمرین کرده و فشار وارد می کنند؟

افراد با میزان آمادگی جسمانی متوسط می توانند نتایج مثبت و خوبی در تغییر شکل بدن خود بصورت ۲ الی ۳ بار تمرین در هفته و بعد از یک دوره ۶ تا ۱۲ هفته ای مشاده کنند.

مقایسه بادی پامپ با بدنسازی

افزایش حجم کلی در بادی پامپ در مقایسه با تمرینات سنگین وزنه با تکرار کم، کمتر است. در واقع شدت در کلاس های بادی پامپ بر اساس حجم کلی کار می باشد تا براساس میزان وزنه و باری که در برنامه های بدنسازی استفاده می شود.

به کلام دیگر، شما نمیتوانید با انجام کلاس های بادی پامپ افزایش حجم زیادی داشته باشید، تنها شما افزایش توده عضلات نوع ۱ را که باعث بهبود استفامت می شود را تجربه خواهید کرد.