وایا اسپرت | هر آنچه برای ورزش و تندرستی لازم است
  17 مورد123>>>
نیم توپ تعادلی بوسوبال
وایا اســـپرتمهرداد غفاریتناسب اندام/ بوسوبال📉 تقویت تعادل و هماهنگی📋 بوسوبال Buso ball
بتل روپ پرنت ال بی طول ۹ قطر ۴
وایا اســـپرتشرکت پرنت ال بیتناسب اندام/ بتل روپ🔖 Perantlb Poly Battle Rope📋 بتل روپ Perantlb طول ۹ m قطر ۴ cm
بتل روپ آمازون بی سیک طول ۹ قطر ۴
وایا اســـپرتشرکت آمازون بی سیکتناسب اندام/ بتل روپ🔖 Amazon Basics Battle Rope📋 بتل روپ Amazon طول ۹ m قطر ۴ cm
بتل روپ تیتان فیتنس طول ۱۵ قطر ۵
وایا اســـپرتشرکت تیتان فیتنستناسب اندام/ بتل روپ🔖 Titan Fitness Battle Rope📋 بتل روپ Titan طول ۱۵ m قطر ۵ cm
کتل بل تی آر ایکس ۸ Kg
وایا اســـپرتشرکت تی آر ایکستناسب اندام/ کتل بل🔖 TRX Rubber Coated Kettlebell📋 کتل بل TRX روکش دار وزن ۸ kg
کتل بل تی آر ایکس ۶ Kg
وایا اســـپرتشرکت تی آر ایکستناسب اندام/ کتل بل🔖 TRX Rubber Coated Kettlebell📋 کتل بل TRX روکش دار وزن ۶ kg
  17 مورد123>>>